Exterior crop

1 2 3
Използването на данни от предишен престой ще ускори процеса Ви на резервиране и настаняване. Моля, открийте Вашия номер на резервация и ПИН в някое от изпратените Ви съобщения за потвърждение на предишна резервация за нашия хотел.
Хотел-галерия Графит | бул. Княз Борис I 65, 9000 Варна | Т: +359(0) 52 989 900 | F: +359(0) 52 989 902 | reservations@graffithotel.com