1 2 3
Използването на данни от предишен престой ще ускори процеса Ви на резервиране и настаняване. Моля, открийте Вашия номер на резервация и ПИН в някое от изпратените Ви съобщения за потвърждение на предишна резервация за нашия хотел.
www.thracian-hoteliers.com | гр. Панагюрище, ул. Павел Бобеков 2 | complex_kamengrad@abv.bg