Romance splendid s1 img 2412

1 2 3
Използването на данни от предишен престой ще ускори процеса Ви на резервиране и настаняване. Моля, открийте Вашия номер на резервация и ПИН в някое от изпратените Ви съобщения за потвърждение на предишна резервация за нашия хотел.
гр. Варна 9006, Св. Св. Константин и Елена
+359 52 385 400, info@romancesplendid.net
www.romancesplendid.net