1 2 3
Използването на данни от предишен престой ще ускори процеса Ви на резервиране и настаняване. Моля, открийте Вашия номер на резервация и ПИН в някое от изпратените Ви съобщения за потвърждение на предишна резервация за нашия хотел.
За помощ и асистиране - моля свържете се с рецепция:
тел.: 082 805050 / 0884200888

7000 Русе
ул. “Добри Немиров” 1-3
GPS координати: 43.845221,25.949492